Детска площадка -Търговище

Описание

<p>Детска площадка в центъра на гр.Търговище</p>