Вътрешен детски център

Спецификации ()

Модел номер: 17199C
Размери: 380x505x290 см.
Наличност: По заявка
Възрастова група: 3-12 години
Направете запитване

Описание

  • Съоръжението е Изработени  в   съответствие  с НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА.
  • Стандарти БДС EN 1176, БДС EN 1177 и  БДС EN 71-1 и отговаря на всички изисквания за безопасност.

 The Royal Society for the Prevention of Accidents