Вътрешен детски център

Спецификации ()

Модел номер: 15054A
Размери: 625x255x220 см.
Възрастова група: 3-12 години
Направете запитване

Описание

Съоръжението е Изработено  в   съответствие  с НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА.

Стандарти БДС EN 1176, БДС EN 1177 и  БДС EN 71-1 и отговаря на всички изисквания за безопасност.

 The Royal Society for the Prevention of Accidents