Вътрешен детски център

Спецификации ()

Модел номер: 16211D
Размери: 750x505x270 см.
Наличност: По заявка
Възрастова група: 3-12 години
Необходима площ: 800 x 550cm
Направете запитване

Описание

Съоръжението е Изработено  в   съответствие  с НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА.

Стандарти БДС EN 1176,   БДС EN 71-1 и отговаря на всички изисквания за безопасност.

 The Royal Society for the Prevention of Accidents